• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

วิสัยทัศน์

Slide 2

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กระดานสนทนา
  หัวข้อเรื่อง ผู้โพสต์ เข้าชม/ตอบ วัน-เวลาที่โพส
admin 69/0 2019-05-23 02:55:05
JSOFT 2595/3 2017-09-20 09:50:00
สุขสวัสดิ์ ถ้ามเจริญ 1110/2 2017-09-11 15:00:40
พัชรี 484/1 2017-08-03 18:16:07
ประภาศิริ ยะคะเสม 2109/1 2017-01-10 15:23:52
จุฑารัตน์ บัวสุข 1890/0 2016-11-28 16:18:36
นิตยา ลาดดี 671/0 2016-11-14 19:46:24
ยงยุทธ 801/0 2016-10-19 14:43:53
ประภาศิริ ยะคะเสม 618/0 2016-10-03 09:37:40
อุทุมพร ยุชมภู 727/0 2016-08-11 16:08:09
yotathaitrianing 18048/0 2016-05-20 10:50:49
เดลส์เน็ท 591/0 2016-03-31 16:41:47
มสธ.ท้องถิ่น 21852/0 2016-03-07 15:33:45
จริยา จรรยา 608/0 2016-03-07 14:21:29
มนัสนันท์ สีห์แสงประเสริฐ 18084/0 2016-02-05 12:51:50
admin 19198/0 2015-10-27 02:24:18

จำนวนผู้เข้าชม : 206103

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม