• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ปางช้างแม่สา (Maesa Elephant Camp)

ปางช้างแม่สา  (Maesa  Elephant  Camp)

 

 

            ปางช้างแม่สา  ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519  ณ  บ้านแม่แมะ หมูที่ 9  ตำบลแม่แรม  พื้นที่ของปางช้างเป็นเชิงเขาปกคลุมด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มากมาย  เขียวชอุ่มตลอดปี  มีลำห้วยแม่สาไหลผ่านทำให้คงสภาพป่าไม้ได้อย่างสมบูรณ์  เป็นสถานที่ฝึกช้าง ปัจจุบันมีช้างจำนวน  75  เชือก  จัดให้มีการแสดงช้างจำนวนกว่า 20  เชือก  มีทุกวัน  ๆ ละ 3 รอบ  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ชมความสามารถของบรรดาช้างต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในความเฉลียวฉลาดและช่างจดจำของช้างไทย 

            กิจกรรมการวาดรูปของช้างน้อยก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ  ซึ่งหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกสถิติไว้ว่าเป็นภาพวาดของศิลปินช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกและราคาแพงที่สุดในโลก

            การนั่งช้างชมธรรมชาติรอบบริเวณปางช้างแม่สา  นับเป็นไฮไลท์ของการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่  ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อความทรงจำ

การเดินทาง เดินทางออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางด้านทิศเหนือปางช้างแม่สาตั้งอยู่ในหมู่บ้านแม่แมะตำบลแม่แรม ถนนสายไปอำเภอแม่ริม ก็จะถึงทางแยกเข้าน้ำตกแม่สาอยู่ทางด้านซ้ายมือ ไปตามถนนสายแม่ริม-สะเมิง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร


จำนวนผู้เข้าชม : 307720

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม