• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


พระธาตุชุ่มเมือง (Phrathat chom meuang)

พระธาตุชุ่มเมือง

 

 

            พระธาตุชุ่มเมืองเป็นโบราณสถานที่สำคัญของตำบลแม่แรมที่มีอายุเก่าแก่กว่า  100  ปี  เป็นที่เคารพ สักการะของประชาชนทั่วไป   พระธาตุชุ่มเมืองตั้งอยู่บนเนินเขาสูงมองเห็นได้จากถนนสายแม่ริม –สะเมิง  ตัวพระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาสูงเมื่อยืนอยู่บริเวณพระธาตุสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของตำบลแม่แรมได้อย่างชัดเจน   ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปีจะมีงานทำบุญสรงน้ำพระธาตุชุ่มเมืองซึ่งจะมีการสรงน้ำพระธาตุ   การแสดงพระธรรมเทศนา  การละเล่นพื้นเมืองต่าง ๆ  และที่สำคัญคือการแข่งขันจุดบั้งไฟ เป็นที่สนุกสนานและมีผู้มาร่วมงานมากมายทุกปี


จำนวนผู้เข้าชม : 307733

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม