• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


น้ำตกวังคก WANGKOK WATERFALL

น้ำตกวังคก  WANGKOK  WATERFALL

            น้ำตกวังคก เป็นน้ำตกที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม ร่วมมือกับชาวบ้านหมู่ที่ 5  ในการดูแลรักษา  น้ำตกวังคกเป็นน้ำตกที่มีความงดงามตามธรรมชาติ   การเดินทางเข้าไปชมน้ำตกต้องเดินเท้าลัดเลาะเข้าไปตามธารน้ำประมาณ  1  กิโลเมตร   ตลอดสองข้างทางนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินไปกับต้นไม้และดอกไม้ป่านานาพันธ์  และถ้าหากเดินเท้าเข้าไปตามธารน้ำตกอีกประมาณ  2  กิโลเมตร  จะพบกับถ้ำอีกสองแห่งที่มีความงดงามของหินงอกหินย้อย   แต่ถ้ำทั้งสองแห่งนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่นักท่องเที่ยวเนื่องจากการเดินทางไม่สะดวก

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 243474

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม