• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

วิสัยทัศน์

Slide 2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ม่อนคว่ำหล้อง (Rock Tower)

ม่อนคว่ำหล้อง  (RockTower)

            ม่อนคว่ำหล้อง  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ  นิยมกันมากมีลักษณะคล้ายคลึงกับภูชี้ฟ้า  แต่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าภูชี้ฟ้า  เมื่อขึ้นไปถึงถ้าท้องฟ้าเปิดจะมองเห็นทัศนียภาพเบื้องล่างที่สวยงามและกว้างไกล  ถ้าเป็นฤดูหนาวจะเห็นเป็นทะเลหมอกที่สวยงามมาก  นอกจากนี้เป็นสถานที่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานมากเกี่ยวกับตำนานพื้นบ้านขุนหลวงวิรังคะผู้ครองเมืองก๊ะ และ เจ้าแม่จามเทวีผู้ครองเมืองหริภุญไชยอีกด้วย


จำนวนผู้เข้าชม : 154378

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม