• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กระดานสนทนา
สุขสวัสดิ์ ถ้ามเจริญ
หมู่ 1 น้ำไม่ไหลบ่อยมากอยากให้เข้ามาตรวจสอบครับ

2017-09-11 15:00:40
admin
ทางเทศบาลได้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านจริงแต่หลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ความรับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆจะเป็นความรับผิดชอบของหมู่บ้าน ดังนั้นหากต้องการติดต่อปัญหาเรื่องน้ำไม่ไหลทางเทศบาลขอแนะนำให้ติดต่อทางหมู่บ้านของท่านหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน 

 

แต่หากประชาชนมีความต้องการน้ำทางเทศบาลทางแก้แนะนำให้ ดาวโหลดใบคำร้องแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์น้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค ทางเวปไซต์ของเทศบาลตำบลแม่แรม http://www.maeram.go.th และนำใบคำร้องมายื่นที่เทศบาลนะครับ หรือถ้าไม่สะดวกในการปริ้นใบคำรองสามารถเข้ามาติิดต่อขอรับได้ที่เทศบาลตำบลแม่แรมนะครับ 2017-09-11 15:11:25

จำนวนผู้เข้าชม : 307721

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม