ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แรม |


โครงสร้างบุคลากร > กองการศึกษา

นางสมัชญาร์ ดูสาย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นายจักร์พงษ์ คำแผ่น

เจ้าพนักงานธุรการ

นางคำแปง ปันรัตน์ทน

รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านแม่ขิ

นางสาวปทิตตา ขวัญมณีกุล

รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยเก่า

-ว่าง-

ครู

นางวาสนา ดมดอก

ครู

นางสาวมยุรี เร่งรัด

ครู

นางสาวจิตรารัตน์ ฉัตรวรางค์เมฆ

ครู

นางสาวกนกวรรณ กลมเกลี้ยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวทับทิม หันธนู

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณีรัตน์ เชาว์กีรตินันท์

ผู้ดูแลเด็ก

-ว่าง-

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนริศรา ประทีปคีรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางชวัลพัชร พรมมี

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวไพลิน ชุมภู

คนงานทั่วไป

อำนาจหน้าที่ > กองการศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
05/10/2020 2 942 11088 4145 6492 26157 38548 3.238.125.76