ประกาศ :

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่แรม |


โครงสร้างบุคลากร > กองการศึกษา

นางสมัชญาร์ ดูสาย

ผู้อำนวยการกองศึกษา

นายจักร์พงษ์ คำแผ่น

เจ้าพนักงานธุรการ

นางคำแปง ปันรัตน์ทน

รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านแม่ขิ

นางสาวปทิตตา ขวัญมณีกุล

รักษาการหัวหน้า ศพด.บ้านหนองหอยเก่า

นางนาฎอนงค์ เรือนแก้ว

ครู

นางวาสนา ดมดอก

ครู

นางสาวมยุรี เร่งรัด

ครู

นางสาวจิตรารัตน์ ฉัตรวรางค์เมฆ

ครู

นางสาวกนกวรรณ กลมเกลี้ยง

คนงานทั่วไป

นางสาวทับทิม หันธนู

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณีรัตน์ เชาว์กีรตินันท์

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวจันทิมา จรัสวัฒนา

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนริศรา ประทีปคีรี

ผู้ดูแลเด็ก

นางชวัลพัชร พรมมี

ผู้ดูแลเด็ก

อำนาจหน้าที่ > กองการศึกษา

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
05/10/2020 2 2 1310 4363 4363 34.200.252.156