• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและฐานข้อมูลคนพิการ

ผลการค้นหา

 

ผลการค้นเว็บ

                    ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ปี 62

ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุ ปี 63

ประกาศรายชื่อผู้พิการ ปี 62

ประกาศรายชื่อผู้พิการ ปี 63

 

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

จำนวนผู้สูงอายุในตำบลแม่แรมประจำปี 2563

 

ชมรมผูู้สูงอายุตำบลแม่แรม ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านแม่แรม หมู่ 6 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพกิจกรรมต่างๆในชมรมผู้สูงอายุ

กิจกรรมเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดีที่2และ4ของเดือน

   -วัดความดัน 

   -ไหว้พระสวดมนต์

   -ออกกำลังกาย

   -และมีกิจกรรมต่างๆ พบปะหมอและวิทยากรที่มาเยียมเยียน

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 304993

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม