• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


รายงานทางการเงิน

งบการเงินปี58 

งบการเงินปี59

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ 2560

บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง ปี 2560

งบการเงินปี 2560.

รายรับรายจ่าย งบทดลองรายเดือน

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-3-ปีงบประมาณ-2561

ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-4-ปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

รายงานการรับ-การจ่ายเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2561

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

งบเงินสะสมประจำงวดปีงบประมาณ 2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่-1-ปีงบประมาณ-2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม

ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน 2562)

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่4 ปีงบประมาณ 2562

งบแสดงฐานะทางการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รายงานเงินสะสม-ณ-31-มีนาคม-2563

แผนการใช้จ่ายเงิน-ไตรมาสที่-1-ปีงบประมาณ-2563

แผนการใช้จ่ายเงิน-ไตรมาสที่-2-ปีงบประมาณ-2563

แผนการใช้จ่ายเงิน-ไตรมาสที่-3-ปีงบประมาณ-2563

แผนการใช้จ่ายเงิน-ไตรมาสที่-4-ปีงบประมาณ-2563

รายงานผลการดำเนินงาน-ไตรมาสที่-3-ปีงบประมาณ 2563


จำนวนผู้เข้าชม : 304983

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม