• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


งาน กองการศึกษา

                    นมเป็นแหล่งของสารอาหารตามธรรมชาติ ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้าง พัฒนาการ ทารก เป็นแหล่งของสารอาหารที่มี คุณค่าของเด็กและผู้ใหญ่

สารอาหารสำคัญ ที่ประกอบในนม

1. โปรตีน เป็นสารอาหารที่มีอยู่ในปริมาณสูง มีประโยชน์ในการสร้างเนื้อเยื่อ เลือด กระดูก และอื่น ๆ

2. แคลเซียม เป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญของกระดูกและฟัน

ซึ่งมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตและความสูงของเด็ก นมโรงเรียน มี2 รูปแบบ ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ และนม ยู เอช ทีขนาดบรรจุ 200

ทางเทศบาลตำบลแม่แรมให้ความสำคัญในการตรวจสอบคุณภาพนมอยู่ตลอด เพื่อให้เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดื่มนมอย่างมีประโยชน์ที่สุด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าม่วง

                                                   

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ขิ

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอย

              

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหอยใหม่

 

        

       

 


จำนวนผู้เข้าชม : 305009

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม