• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


งาน กองช่าง

 

ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน

งานกองช่าง

yesyesyesyesyesyes

ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้าง

1.ขอรับคำร้องขออนุญาตจากหน่วยงาน

2.นำเอกสารตามหลักฐาน ที่ใช้ประกอบการขออนุญาต ยื่นประกอบการขออนุญาต

3.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 1 วัน 

4.เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ก่อสร้าง 2 วัน

5.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 2 วัน

6.ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม 2 วัน

7.รับใบอนุญาติ

yesyesyesyesyesyes


จำนวนผู้เข้าชม : 304968

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม