• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
    นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
  • 2 นายประชัญ ทองสุข
    รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
  • 3 นายวรากร พนมไพร
    รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
  • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
    ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  • 5 นายเจษฎา ดูสาย
    เลขานุการนายกเทศมนตรี
  • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
    ประธานสภา
  • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
    รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน

จำนวนผู้เข้าชม : 226636

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม