• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


แผนที่ตำบลแแม่แรม

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 404 หมู่ 1 ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-044350 

- สำนักปลัด ต่อ 13

- กองคลัง ต่อ 14

- กองช่าง ต่อ 16

- กองศึกษา ต่อ 18 

โทรสาร : 053-044351

Email : Maerammunicipality@gmail.com

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน (พิกัด Google Map)

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 304958

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม