• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

วิสัยทัศน์

Slide 2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


รายงานการประชุมสภา

รายงานการประชุม-สมัยที่-1-ครั้งที่-1 ปี 2558 /ckfinder/userfiles/files/รายงานการประชุม-สมัยที่-1-ครั้งที่-1.doc

รายงานการประชุม-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 ปี 2558 /ckfinder/userfiles/files/รายงานการประชุม-สมัยที่-2-ครั้งที่-1.doc

รายงานการประชุม-สมัยที่-3-ครั้งที่-1 ปี 2558  /ckfinder/userfiles/files/รายงานการประชุม-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-แม่แรม.doc

รายงานการประชุม-สมัยที่-3-ครั้งที่-2 ปี 2558  /ckfinder/userfiles/files/รายงานการประชุม-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-แม่แรม.doc

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-1-ครั้งที่-1 ปี2559

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ครั้งที่-1 ปี2559

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2 ปี2559

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1 ปี2559

รายงานการประชุมสภา-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ครั้งที่-1 ปี2559

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี2560

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่แรม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ปี 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ปี 2560


จำนวนผู้เข้าชม : 154394

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม