• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


สมาชิกสภาเทศบาล

นายอินสม ปัญญารัตนดิลก

 ประธานสภาฯ

นายอารันญา ใจพิจิต
รองประธานสภาฯ    
นายสุริยา นาคง
เลขานุการสภาฯ
นายสมบัติ ถามถ้วน
สมาชิกสภาฯ
นายปั๋น  แสนยอด 
สมาชิกสภาฯ  
นายชำนาญ ยอดยิ่งหทัยกุล
สมาชิกสภาฯ
นางมณเฑียร เกติมา  
สมาชิกสภาฯ 
นายเจริญ พาณิชย์หิรัญกุล 
สมาชิกสภาฯ 
นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
สมาชิกสภาฯ 
นายอติศักดิ์ แซ่ย่าง   
สมาชิกสภาฯ
นายเปง อินทรไชย  
สมาชิกสภาฯ
นายวิสุทธิ์ อภิบาลวนา
สมาชิกสภาฯ 

                                                                     

 

 


จำนวนผู้เข้าชม : 165803

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม