• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ตู้ปันสุข ตำบลแม่แรม

ตู้ปันสุข ตำบลแม่แรม

      ตั้งอยู่ ณ หน้าศูนย์ท่องเที่ยว เทศบาลตำบลแม่แรม

        ท่านใด มีความประสงค์จะร่วมสนับสนุน ข้าวสาร อาหารแห้ง นม ขนม ผัก

   ผลไม้ น้ำดื่ม ฯลฯ มาร่วมสนับสนุนได้    "คนแม่แรมมีน้ำใจ ไม่ทิ้งกัน ร่วมแบ่งปันสุข"

 

                                  

 

 

                     


จำนวนผู้เข้าชม : 287640

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม