• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี

กองคลังเทศบาลตำบลแม่แรม ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษี ผู้ที่ได้รับแจ้ง ภ.ด.ส. 6 ,7 หรือ 8 ต้องชำระภาษีภายในเดือนสิงหาคม
ช่องทางการชำระภาษี
1. ชำระภาษีได้ที่งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลแม่แรม
2. สามารถชำระภาษีผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียนธนาณัติ
3. สามารถชำระภาษีผ่านธนาคาร (โอนเงินผ่านเลขที่บัญชีของเทศบาลตำบลแม่แรม QR code payment internet banking mobile banking หรือชำระที่ธนาคาร)
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานจัดเก็บรายได้กองคลังเทศบาลตำบลแม่แรมโทร 053 044350 ต่อ14 หรือสามารถแอดไลน์งานจัดเก็บรายได้เทศบาลตำบลแม่แรมได้ที่ QR code ค่ะ


จำนวนผู้เข้าชม : 318145

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม