• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

วิสัยทัศน์

Slide 2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางขยะ  >> อ่านต่อ

ประกาศ ประมูลรถตู้
ประกาศ ประมูลรถตู้  >> อ่านต่อ

ราคา ถนน คสล.ซอยหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5
ราคา ถนน คสล.ซอยหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5  >> อ่านต่อ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ในพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ในพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 12  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาม.3  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-9  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-10  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >> อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  >> อ่านต่อ


จำนวนผู้เข้าชม : 154372

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม