• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลาง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางขยะ  >> อ่านต่อ

ประกาศ ประมูลรถตู้
ประกาศ ประมูลรถตู้  >> อ่านต่อ

ราคา ถนน คสล.ซอยหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5
ราคา ถนน คสล.ซอยหน้าศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 5  >> อ่านต่อ

ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ในพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 12
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแม่ในพัฒนา ซอย 2 หมู่ที่ 12  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาม.3
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาตลิ่งเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาม.3  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-9
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-9  >> อ่านต่อ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-10
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางถนนหมู่-10  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลไปกำจัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  >> อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  >> อ่านต่อ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2561)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2561)  >> อ่านต่อ

ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารซ่อมห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารซ่อมห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่แรมด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  >> อ่านต่อ


จำนวนผู้เข้าชม : 226617

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม