• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ข่าวประชาสัมพันธ์
ตู้ปันสุข ตำบลแม่แรม
ตู้ปันสุขตำบลแม่แรม  >> อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562  >> อ่านต่อ

COVID-19
นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์ ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม(รายวัน)
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนาม(รายวัน)  >> อ่านต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแม่แรม
ประกาศเทศบาลตำบลแม่แรม เรื่องรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลแม่แรม  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562"
เทศบาลตำบลแม่แรม ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  >> อ่านต่อ

ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  >> อ่านต่อ

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5
มาแล้วจ้า "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" คร้ังที่ 5 เทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวตำบลแม่แรม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนตำบลแม่แรม ขอเชิญ แอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5  >> อ่านต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  >> อ่านต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านหนองหอยเก่า
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก สังกัด ศพด.บ้านหนองหอยเก่า  >> อ่านต่อ

"แอ่วแม่แรม ม่วนใจ๋" ครั้งที่ 4
ขอเชิญชวนร่วมงาน "แอ่วแม่แรม ม่วนใจ๋" ครั้งที่ 4  >> อ่านต่อ

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 2560
รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน 2560  >> อ่านต่อ

1 2

จำนวนผู้เข้าชม : 288287

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม