• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โครงการให้ความรู้ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคม"

โครงการให้ความรู้ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคม" 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562

จัดโดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่แรม

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

พิธีเปิดโครงการโดย นายประชัญ ทองสุข รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม

วิทยากรจากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม : 244820

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม