• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 2

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เทศบาลตำบลแม่แรมเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ซักซ้อมดับไฟป่า

เทศบาลตำบลแม่แรมเข้าร่วมกิจกรรม KICK OFF ซักซ้อมดับไฟป่า

แสดงพลังความเข้มแข็ง และความพร้อมของทุกหน่วยงาน

ในการป้องกันการเกิดไฟป่า และหมอกควันในภาคเหนือ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

ณ สนามกีฬา พล.ร.7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 


จำนวนผู้เข้าชม : 120758

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม