• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

วิสัยทัศน์

Slide 2

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


ภาพกิจกรรมแอ่วแม่แรม ม่วนใจ๋ ครั้งที่ 4

ชม ชิม ช้อป กาดหมั้วครัวเมือง
การประกวด ร้องเพลงลูกทุ่ง/แข่งขัน ส้มตำลีลา

การแข่งขัน ลาบเมือง /ยำจิ้นไก่ ของกิ๋นบ้านเฮา

การประกวดพืชยักษ์ ชิมอาหารชนเผ่า การแสดงชนเผ่า

นิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการท่องเที่ยว
ซุ้มสืบสาน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น


จำนวนผู้เข้าชม : 174322

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม