• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 2560

 

สภาวัฒนธรรมตำบลแม่แรมร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

ระหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560

และได้จัดทำโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00น. เดินขบวบแห่เทียนพรรษาและแห่เทียนประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไปยังวัดน้ำตกแม่สา และรับฟังพระธรรมเทศนาจาก พระครูสถาพรพัฒนวงค์ เจ้าคณะตำบลแม่แรม ณ วัดน้ำตกแม่สา


จำนวนผู้เข้าชม : 165781

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม