• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เทศบาลตำบลแม่แรมจัดทำ โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลแม่แรมจัดทำ โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2560

นำทีมลงพื้นที่โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม

 เพื่อกำจัดยุงลายไม่ให้ไปแพร่เชื้อหรือขยายพันธุ์และไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก  

พ่นหมอกควัน ในเขตพื้นที่ตำบลแม่แรม 12 หมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 5 - 15  มิถุนายน 2560


จำนวนผู้เข้าชม : 165835

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม