• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของเทศบาล

โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารงานของเทศบาล

ด้านการบริหารจัดการขยะ เตาเผาขยะ และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวขององค์กรปกครองรูปแบบพิเศษ

ประจำปีงบประมาณ 2560

ของเทศบาลตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 24 , 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2560

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


จำนวนผู้เข้าชม : 165846

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม