• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับตำบลแม่แรม

เทศบาลตำบลแม่แรมจัดกิจกรรมโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ในพื้นที่ตำบลแม่แรม โดยมีหน่วยงานอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หน่วยป้องกันรักษาป่า ชม.12 (ห้วยทราย) พลทหารราบที่7 กรมรบพิเศษ ที่ 5 สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ตู้ยามตำบลแม่แรม เทศบาลตำบลแม่แรม ฝ่ายปกครอง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน โครงการหลวงหนองหอย โรงเรียนบ้านปางไฮ บริษัทอีเกิ้ลแทรค ซิปไลน์ บริษัทฟินิกซ์ แอดแวนเจอร์ ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่า สองข้างทาง ถนนสายแม่ขิ-นาฮี ระยะทาง 10 กม. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับ ผู้ร่วมกิจกรรม “60 วัน ห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน” และ ห้ามเผาในที่โล่งโดยเด็ดขาด กำหนดห่วงเวลาห้ามเผาระหว่าง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชน และผู้ประกอบการ ห้างร้าน บริษัทภายในพื้นที่ท้องที่ตำบลแม่แรม


จำนวนผู้เข้าชม : 165810

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม