• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

ขอเชิญแอ่วงาน "แอ่วแม่แรมม่วนใจ๋" ครั้งที่ 5

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โครงการ เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันสื่อออนไลน์ ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี

โครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันสื่อออนไลน์

ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกวิธี

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2559

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง

โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่แรมร่วมกับเทศบาลตำบลแม่แรม

พิธีเปิดโครงการ โดยนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม

 

บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ วิทยากรโดย

คุณสุทธิพร ต้นเถา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม : 165817

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม