• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอารันญา ใจพิจิต
  รองประธานสภา
Slide 1

วิสัยทัศน์

Slide 2

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

Slide 3

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก

Slide 4

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เทศบาลตำบลแม่แรม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ

เทศบาลตำบลแม่แรม นำโดยคณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล กศน.ตำบลแม่แรมและประชาชนตำบลแม่แรม ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ 2559


จำนวนผู้เข้าชม : 150499

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม