• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563

นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม ร่วมกิจกรรมการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานจุดชมวิวม่อนแจ่ม  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย

โดยกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติขึ้นในพื้นที่ม่อนแจ่ม เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เสริมสร้างความรักสามัคคีของราษฎรในพื้นที่ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
โดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอำเภอแม่ริม เป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในอำเภอแม่ริม บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง ผู้นำชุมชน และราษฎรชุมชนบ้านหนองหอยเก่า จำนวนกว่า 300 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ม่อนแจ่ม โดยประชาชนชุมชนบ้านหนองหอยเก่า


จำนวนผู้เข้าชม : 307694

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม