• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ จุดตรวจคัดกรองโควิด19 ภายในพื้นที่ตำบลแม่แรม

นายกวิชัย ชัยวิทย์นนท์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ชมรม อสม. ตำบลแม่แรม ร่วมกับ ผู้นำชุมชนหมู่ 1 ตำบลแม่แรม ที่ตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแม่แรม ถนนสาย 1096 แม่ริม-สะเมิง เพื่อตรวจคัดกรองผู้สัญจรไปมาในตำบลแม่แรม ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 มาสู่หมู่บ้านและชุมชน


จำนวนผู้เข้าชม : 287610

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม