• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


เทศบาลตำบลแม่แรมร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19 )

เทศบาลตำบลแม่แรมร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรม ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid 19 ) พร้อมทั้งรับมอบหน้ากากอนามัยจากเทศบาลตำบลแม่แรม เพื่อมอบให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

เน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่แรม "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ค่ะ 
ด้วยความปรารถนาดีจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แรมและเทศบาลตำบลแม่แรม


จำนวนผู้เข้าชม : 287630

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม