• 1 นายวิชัย ชัยวิทย์นนท์
  นายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 2 นายประชัญ ทองสุข
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 3 นายวรากร พนมไพร
  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่แรม
 • 4 นายสมพพงษ์ สิงห์ชัย
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 • 5 นายเจษฎา ดูสาย
  เลขานุการนายกเทศมนตรี
 • 6 นายอินสม ปัญญารัตนดิลก
  ประธานสภา
 • 7 นายอินชัย เมธาอนันต์กุล
  รองประธานสภา
Slide 1

ห่วงใย ใส่ใจ ต้านภัยโควิด-19

Slide 2

วิสัยทัศน์

Slide 3

ทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร


โครงการอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยว "การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน"

วันที่ 12 กันยายน 2562  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  เทศบาลตำบลแม่แรม  จัดโครงการอบรม "การจัดการท่องเที่ยวเขิงบูรณาการอย่างยั่งยืน"

ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ และผู้ที่สนใจ  ณ  ห้องประชุมคุ้มเสือแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


จำนวนผู้เข้าชม : 305001

Copyright © 2015 เทศบาลตำบลแม่แรม 404 หมู่1 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053-044350 โทรสาร 053-044351 | www.maeram.go.th | Facebook : เทศบาลตำบลแม่แรม